مطالعات فقه تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران

10.22034/mft.2023.14805.1248

چکیده

فاصله در ارتباطات انسانی همواره حدود خاصی دارد که در فرهنگ‌های مختلف و گونه‌های ارتباط‌گران بر حسب موقعیت و جنسیت و امثال آن دارای پیام‏های خاصی است. از آنجا که رسالت فقه هنجارگذاری در کنش‏های درون‏فردی و میان‏فردی و اجتماعی و خلاصه هر نوع ارتباط انسانی با خود و خدا و دیگر انسان‌ها و موجودات است، تحلیل حکم فقهی فاصله ارتباطی در ارتباطات انسانی نیز از مباحث مهم این حوزه خواهد بود. پژوهه فرارو به یک مبحث خاص از این حوزه یعنی چیستی حکم فقهی فاصله اجتماعی در آغاز ارتباطات انسانی پرداخته و با روش تحلیل اجتهادی به این نتایج دست یافته است: اصل در فاصله میان مؤمنان در آغاز ارتباط، استحباب برقراری ارتباط در فاصله صمیمانه ونزدیک وشخصی بر پایۀ لمس مؤمنانه است اما این استحباب در شش مورد به حرمت تبدیل شده است: تصاعد بوی بد آزارنده از تن ولباس، وجود بیماری مسری در یکی از طرفین ارتباط‏گر، ارتباط میان دو نامحرم، نجوا در جمع، واردشدن در حریم خصوصی مکانی دو ارتباط‌گر دیگر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spacing in intra-cultural interpersonal communication from the point of view of non-verbal communication jurisprudence

نویسنده [English]

 • مصطفی hamedani

Professor of higher levels of Qom Seminary, Qom, Iran

چکیده [English]

Distance in human communication always has certain limits, which have certain messages in different cultures and types of communicators according to their position, gender, etc. Since the mission of jurisprudence is to set norms in intra-individual, interpersonal and social actions, and in short, any kind of human relationship with oneself, God, and other human beings and creatures, the analysis of the jurisprudential ruling of communication distance in human relationships will be one of the important topics of this field. The above research has addressed a special issue of this field, which is the jurisprudence of social distance at the beginning of human communication, and using the method of ijtihad analysis, it has reached the following results: the principle of distance between believers at the beginning of communication, the desirability of communicating at an intimate, close and personal distance based on Touching is religious, but this affection has become sacred in six cases: the emanation of offensive odor from the body and clothes, the presence of a contagious disease in one of the communicating parties, communication between two non-mahram, whispering in public, entering the privacy of a place where two other  people are communicating.

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication
 • intra-cultural communication
 • communication jurisprudence
 • non-verbal communication jurisprudence
 • communication distance
 1.  

  * قرآن کریم (ترجمۀ آیت­الله مکارم شیرازی).

  1. ابن­­اشعث، محمد بن­محمد؛ الجعفریات؛ چ1، تهران: مکتبة النینوى الحدیثة، بى­تا.
  2. ابن­الغضائری، احمد بن حسین؛ الرجال؛ چ1، قم: دارالحدیث، 1364 ش.
  3. ابن­­سعد، أبوعبدالله محمد؛ الطبقات الکبرى؛ چ1، بیروت: دارصادر، 1968م.
  4. ابن­طاووس، على بن موسى؛ فلاح السائل؛ چ1، قم: بوستان کتاب، 1406ق.
  5. ابن­عساکر، علی بن الحسن؛ تاریخ مدینه دمشق؛ بیروت: دارالفکر، 1415ق.
  6. اراکی، محمد علی؛ حاشیه بر توضیح المسائل امام خمینى؛ چ8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1424ق.
  7. استرآبادى، محمد بن على، منهج المقال، چ1، قم: موسسة آل البیت (علیهم­السلام) لإحیاء التراث، 1422ق.
  8. خمینى، سید روح اللّه، کتاب الطهارة؛ چ1، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ق.
  9. خمینى، سید روح­اللّه، توضیح المسائل (محشی)؛ چ8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1424ق.
  10. انوشه، سیدمحمود؛ ارتباط غیرکلامی(زبان بدن)؛ چ1، تهران: انتشارات اندیشه جوان، 1393ش.
  11. اهوازى، حسین بن سعید، المؤمن، قم: مؤسسة الإمام المهدی علیه السلام، ‏1404ق.
  12. بحرالعلوم، محمدمهدى بن مرتضى، الفوائد­الرجالیة، چ1، تهران: مکتبة الصادق (علیه­السلام)، 1363ش.
  13. بحرانى یوسف بن احمد؛ الحدائق­الناضرة؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1405ق.
  14. بخاری، محمد بن إسماعیل؛ صحیح البخاری؛ چ1، بیروت: دار طوق النجاة، 1422ق.
  15. برکو، ری ام ودی. ولوین، آندرو وآر. ولوین، دارلین؛ مدیریت ارتباطات؛ مترجم: سیدمحمد اعرابی وداوود ایزدی؛ چ6، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1389ش.
  16. بلیک، رید وهارولدسن، ادوین؛ طبقه­بندی مفاهیم در ارتباطات؛ مترجم: مسعود اوحدی، چ 3، تهران: انتشارات سروش، 1393ش.
  17. تبریزى، جواد بن على؛ رساله احکام بانوان؛ چ1، قم: دارالصدیقة الشهیدة، بی­تا.
  18. ترمذی، محمد بن عیسى؛ سنن الترمذی، بیروت: دارالغرب الإسلامی، 1998م.
  19. تورنس، مری. ای؛ اصول ومفاهیم اپیدمیولوژی؛ مترجم: دکتر پروین یاوری؛ چ1، تهران: انتشارات شرح، 1383ش.
  20. حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل؛ منتهى­المقال؛ چ1، قم: مؤسسه آل­البیت علیهم­السلام، 1416ق.
  21. حرّ عاملى، محمد بن حسن؛ وسائل­­الشیعة؛ چ1، قم: مؤسسه آل­البیت علیهم­السلام، 1409ق.
  22. خوانسارى، سید احمد؛ جامع­المدارک؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1405ق.
  23. خویی، سیدابوالقاسم؛ حاشیه بر توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)؛ چ8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1424 ه‍ ق
  24. خویى، سیدابوالقاسم؛ معجم رجال­­الحدیث؛ قم: مرکز نشر الثقافة­ الإسلامیة، 1373ش.
  25. ریچموند، ویرجیناپی ومک کروسکی، جیمز سی؛ رفتار غیرکلامی در روابط میان­فردی؛ مترجمان: فاطمه سادات موسوی وژیلا عبدالله­پور (زیر نظر وبه ویراستاری: غلامرضا آذری)، تهران: نشر دانژه. 1388ش.
  26. سجستانی، أبو داود، سنن أبی­داود، چ1، بیروت: دارالرسالةالعالمیة، 1430ق.
  27. شبیرى زنجانى، سیدموسى؛ کتاب نکاح؛ چ1، قم: مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، 1419ق.
  28. شهید ثانى، زین الدین بن على؛ مسالک الأفهامإلى تنقیح شرائع­الإسلام؛ چ1، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
  29. صافی گلپایگانی، لطف الله، حاشیه بر توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)؛ چ8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1424ق.
  30. صدوق، محمدبن على؛ من لایحضره الفقیه؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.
  31. طباطبایى، سیدعلى بن محمد؛ ریاض­المسائل؛ چ1، قم: مؤسسه آل­البیت علیهم­السلام، 1418ق.
  32. طبرانی، سلیمان بن أحمد؛ المعجم­الأوسط؛ قاهرة: دارالحرمین، بی­تا.
  33. طبرسى، حسن بن فضل؛ مکارم­الأخلاق؛ چ4، قم: الشریف الرضى، 1370ش.
  34. طوسى، محمدبن­حسن؛ الاستبصارفیما اختلف من الأخبار؛ چ1، تهران: دارالکتب­الإسلامیة، 1390ق.
  35. طوسى، محمدبن­حسن؛ العدة؛ قم: چاپخانه ستاره، 1417ق.
  36. طوسى، محمدبن­حسن؛ تهذیب­الأحکام؛ چ4، تهران: دارالکتب­الإسلامیة، 1407ق.
  37. طوسى، محمدبن­حسن؛ رجال الطوسی؛ چ3، قم: انتشارات اسلامی، 1373ش.
  38. طوسى، محمدبن­حسن؛ فهرست کتب­الشیعة؛ چ1، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی، 1420ق.
  39. عاملى، محمد بن على، مدارک الأحکام، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، بیروت، اول، 1411ق؛
  40. فاضل لنکرانى، محمد؛ توضیح­المسائل؛ چ114، قم: دفتر معظم له، 1426ق.
  41. فرهنگی، علی­اکبر؛ ارتباطات غیرکلامی؛ چ1، تهران: انتشارات میدانچی، 1395ش.
  42. کشى، محمد بن عمر؛ اختیارمعرفة الرجال؛ چ1، قم: مؤسسة آل­البیت علیهم­السلام، 1363ش.
  43. کلینى، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛چ 4، تهران: دارالکتب­الإسلامیة، 1407ق.
  44. کوفى اهوازى، حسین بن سعید؛ المؤمن؛ قم: مؤسسة الإمام­المهدی علیه­السلام، 1404ق.
  45. گلپایگانی، سید محمدرضا؛ حاشیه بر توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)؛ چ8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1424 ق
  46. مجلسى، محمد باقر؛ مرآة العقولفی شرح أخبار آل الرسول؛ چ2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1404ق.
  47. مجلسى، محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ چ2، بیروت: دارإحیاء التراث­العربی، 1403ق.
  48. مجلسى، محمدتقى؛ لوامع صاحبقرانى؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1414ق.
  49. محسنیان­راد، مهدی؛ ارتباط­شناسی (ویرایش دوم؛ با تجدید نظر واصلاحات)؛ چ16، تهران: سروش، 1396ش.
  50. محقق حلّى، جعفر بن حسن؛ الرسائل­التسع؛ چ1، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى، 1413ق.
  51. مسلم بن حجاج نیشابوری؛ الصحیح؛ بیروت؛ دارإحیاءالتراث­العربی، بی­تا.
  52. مکارم شیرازى، ناصر؛ أحکام­النساء؛ چ1، قم: انتشارات مدرسه امام على علیه­السلام، 1426ق.
  53. مکارم شیرازى، ناصر؛ استفتاءات جدید؛ چ2، قم: انتشارات مدرسه امام على علیه­السلام، 1427ق.
  54. مکارم شیرازى، ناصر؛ کتاب النکاح؛ چ1، قم: انتشارات مدرسه امام على علیه­السلام، 1424ق.
  55. میرداماد، محمدباقر؛ الرواشح­السماویة؛ چ1، قم: دارالخلافة، 1311ق.
  56. نجاشی، احمد بن على؛ رجال­النجاشی؛ چ6، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1365ش.
  57. نجفى، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ چ7، بیروت: دارإحیاءالتراث­العربی، 1404ق.
  58. نراقى، احمد بن محمدمهدى؛ مستند الشیعة؛ چ1، قم: مؤسسه آل­البیت علیهم السلام، 1415ق.
  59. نورى، حسین بن محمدتقى؛ مستدرک­الوسائل؛ چ1، قم: مؤسسة آل­البیت علیهم السلام، 1408ق.
  60. نووی، یحیى بن شرف؛ الأذکار النوویة؛ چ2، دمشق – بیروت: دار ابن کثیر، 1410ق.
  61. وحید خراسانى، حسین؛ توضیح­المسائل؛ چ9، قم: مدرسه امام باقر علیه­السلام، 1428ق.
  62. وود، جولیاتی؛ ارتباطات میان­فردی؛ مترجم: مهرداد فیروزبخت؛ چ3، تهران: انتشارات مهتاب، 1394ش.
  63. هارجی، اون وساندرز، کریستین ودیکسون، دیوید؛ مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان­فردی، مترجمان: مهرداد فیروزبختوخشایار بیگی؛ چ5، تهران: رشد، 1390ش.
  64. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود وجمعى از پژوهش­گران؛ (زیر نظر: سیدمحمود هاشمى، شاهرودى)؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى برمذهب اهل بیت علیهم­السلام، 1426ق.
  65. آتالی، ژاک، برادری: آرمانشهری نوین، چ1، تهران: نشر فرهنگ واندیشه، 1382ش.
  66. دوبنوا، آلن؛ تامل در مبانی دموکراسی، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه، 1378ش.
  67. معیدفر سعید؛ سیدعلیرضا دربندی، بررسی رفتار ونگرش جمع­گرانه شهروندان تهرانی، مجله جامعه­شناسی ایران، پاییز 1385، ش7، صص 34 –
  68. انصاری، مرتضى بن محمد امین؛ کتاب المکاسب؛ چ1، قم: کنگره جهانى بزرگ­داشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
  69. مظفر، محمدرضا؛ اصول ‌الفقه؛ چ5، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1375ش.
  70. Floyd, Kory; Interpersonal Communication; New York: McGraw - Hill, 2011.
  71. Hall, E. T; The hidden dimension; Garden City, N. Y. : Doubleday, 1966.
  72. Mehrabian; Albert, Nonverbal Communication;. New York:Routledge, 2017.
  73. Samovar, Larry A.; Richard E. Porter, Edwin; R. McDaniel & Carolyn S. Roy, Communication Between Cultures, Wadsworth, Cengage Learning, 2013.
  74. Wood, Julia T; Communication Mosaics: Interpersonal Communication; Eighth Edition , Boston, Cengage Learning, 2014.
  75. Webber, Roger; Communicable Disease Epidemiology and Control: A Global Perspective; CABI, 2005.