مطالعات فقه تربیتی

اصول اخلاقی انتشار مقاله در نشریه مطالعات فقه تربیتی

اخبارنشر و بیانیه سوء استفاده در انتشارات

سیاست اخلاقی نشریه بر اساس دستورالعمل ها و احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی نموده و با قوانین رفتاری هیات تحریریه مطابقت دارد. خوانندگان ، نویسندگان ، داوران و ادیتور نشریه،  این سیاست های اخلاقی را دقیقا دنبال می نمایند. سیاست و خط مشی اخلاقی نشریه می تواند تعیین کند که کدام یک از مقاله های تحقیقاتی یا مقالات ارسالی به نشریه باید مورد توجه، داوری، پذیرش و چاپ قرار گیرد. لازم به ذکر است که تمامی مقالات ارسالی به نشریه از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد مشابهت یاب کنترل و بررسی می شوند تا از اصالت آن اطمینان حاصل شود و سپس توسط داوران متبحر در زمینه تخصصی تحقیق به طور دقیق داوری و پیشنهادات مفید در راستای غنای مقاله عرضه می گردد

 

 الف: وظایف و مسئولیت های ناشر

(http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0.pdf)

 1- ناشر نشریه متعهد می شود که تصمیمات تحریریه در مورد مقاله های دریافتی نهایی است.

2- ناشر نشریه متعهد می شود که تصمیم در مورد سرنوشت مقالات مورد بررسی صرفا بر اساس قضاوت حرفه ای صورت پذیرفته و تحت تأثیر منافع تجاری نخواهد بود.

3- ناشر نشریه متعهد می شود که سوابق فردی، دانشگاهی و تحقیقاتی نویسندگان را حفظ نماید.

4- ناشر نشریه متعهد می شود که بر اصول اخلاقی سردبیر و ادیتورها، داوران، دستیاران، هیات تحریریه، نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد.

5- ناشر نشریه متعهد می شود که این نشریه بلااستثناء نسبت به پایش سرقت ادبی و علمی مسائل مربوط به کلاهبرداری اطلاعاتی و تقلب در مقالات دریافتی نظارت دارد.

6- ناشر نشریه متعهد می شود که همیشه و در هر زمان که نیاز باشد اصلاحات ، توضیحات و جمع بندی های لازم را در رابطه با انتشارات خود منتشر و عرضه نماید.

 

 ب: وظایف و مسئولیت های سردبیر و ادیتورهای تخصصی

(http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)

1- سردبیر نشریه باید اختیار کامل در رد / پذیرش مقاله دریافتی را داشته باشد.

2- سردبیر نشریه باید محرمانه بودن مقالات دریافتی مورد بررسی را تا زمان انتشار آنها حفظ کند.

3- سردبیر نشریه باید درباره مقالات دریافتی تصمیم گیری نماید و در صورت لزوم با سایر ادیتورها و داوران در راستای نشر مشورت نماید.

4- سردبیر و ادیتورهای نشریه باید ناشناس بودن داوران را محرمانه تلقی نمایند.

5- سردبیر و ادیتورهای نشریه باید از هرگونه تعارض منافع جلوگیری کنند.

6- سردبیر و ادیتورهای نشریه باید یکپارچگی علمی را حفظ کرده و در رفع نیاز خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.

7- سردبیر و ادیتورهای نشریه باید بررسی گامل را در مورد سرقت ادبی، علمی و موارد کلاهبرداری داده ها بررسی کامل انجام دهند و در صورت لزوم اصلاحات، توضیحات، جمع آوری مطالب، حذف مقاله و عذرخواهی ها را منتشر کنند.

8- سردبیر و ادیتورهای نشریه فقط باید محدود به محتوای فکری باشند.

9- سردبیر نشریه نباید هیچیک از اطلاعات مربوط به مقالات دریافتی را به جز نویسنده متبوع، داوران، ادیتورهای بالقوه،  مشاوران تحریریه و ناشر، برای دیگران افشا کند.

10-مقالات و مطالب منتشر نشده، بدون موافقت صریح کتبی نویسنده ، نباید توسط سردبیر یا اعضای هیئت تحریریه برای اهداف تحقیقاتی خود مورد استفاده قرار گیرد.

 

 ج: وظایف و مسئولیت های داوران

http://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf)

1- داوران نشریه باید سردبیر را با داوری های بهینه در تصمیم گیری انتشار مقالات یاری نمایند.

2- داوران نشریه باید محرمانه بودن محتوای مقالات مورد بررسی را کاملا حفظ کنند.

3- داوران نشریه باید به موقع نظرات داوری خود را ارائه دهند تا سردبیر بتواند به موقع در مورد پذیرش چاپ و یا رد مقاله تصمیم گیری  نماید.

4- داوران نشریه ملزم به محرمانه بودن مقالات دریافتی جهت داوری هستند و نباید از اطلاعات بدست آمده برای منافع شخصی استفاده نمایند.

5- نظرات داوران در مورد هرمقاله مورد داوری باید فنی، حرفه ای و عینی باشد، در غیر اینصورت نباید در ابتداء دعوت به داوری، قبول داوری نمایند..

6- داوران نشریه نباید مقاله ای را که با هریک از نویسندگاه، موسسه و یا دانشگاهی تضاد منافع دارند، داوری کنند.

7- داوران نشریه باید از هرگونه فاش کردن نتایج داوری و ایجاد تضاد منافع خودداری نمایند.

 

د: وظایف و مسئولیت های نویسنده

(http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011pdf)

 1- مقالات باید براساس زبان نشریه، از طرف نویسنده عرضه شود و باید بر اساس نگارش صحیح و اصطلاحات مناسب تهیه و عرضه شوند.

2- مقالات نباید در جای دیگری منتشر شده  باشد (مگر به صورت چکیده مقاله یا به عنوان بخشی از سخنرانی ، بررسی یا پایان نامه منتشر شده) و بطور کلی توسط نشریه یا ناشر دیگری منتشر و یا در دست بررسی باشد .

3- نویسنده مسئول یا مکاتبه کننده عرضه مقاله باید تایید دیگر نویسندگان مقاله را جهت چاپ مقاله مورد نظر را داشته باشد.

4- برای توسعه و پایداری سیستم داوری همطرازی نشریه، نویسندگان موظف هستند تا بر اساس موضوعات تخصصی خویش جهت داوری مقالات مرتبط دیگر نویسندگان همکاری داشته باشند.

5- مقاله عرضه شده توسط نویسندگان که با پشتیبانی یک موسسه خاص ارائه می شود،  باید با تأیید آن موسسه باشد.

6- نویسندگان می بایست صراحتاً مشخص کنند که چه موسسه یا سازمانی برای انجام تحقیقات و یا تهیه مقاله حمایت مالی کرده و نقش و شماره کمک هزینه تحقیق حمایت کننده مالی را در بخش سپاسگزاری و قدردانی مقاله به طور خلاصه ذکرنمایند.

7- نویسندگان باید اجازه ویرایش و تصحیحات لازم محتوای مقاله برای خوانایی و تصحیحات لازم را به نشریه بدهند.

8- فرم های "حق نشر" و "تضاد منافع" باید توسط نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان، قبل از پذیرش مقاله، امضا شود تا از نظر قانونی مسئولیت اخلاقی و سیاست حفظ حریم خصوصی نشریه در بایگانی حفظ گردد.

9- باتوجه به مجوز دسترسی آزاد یک نشریه، نویسندگان مالکیت و حق چاپ را برای مقاله خود حفظ می کنند، اما به دیگران اجازه می دهند محتوای مقاله را دانلود، استفاده مجدد، چاپ، توزیع و یا کپی برداری کنند، به شرط اینکه به منبع اصلی به درستی استناد شده باشد.

10- کلیه نویسندگان همکار توافق کرده اند که  نویسنده مکاتبه کننده اجازه دارد تا به عنوان نویسنده مسئول ، مقاله داوری شده را با نظر آنها تصحیج و ویرایش نماید.

11- هنگامیکه  نویسنده (نویسندگان) در مقاله منتشر شده خود متوجه خطا یا عدم صحت قابل توجهی شوند، این نویسنده وظیفه دارد که سریعاً به سردبیر یا ناشر نشریه را برای پس گرفتن یا تصحیح مقاله مطلع نماید..

12- کلیه نویسندگان باید بدانند که مقالات ارسالی به نشریه با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی و علمی تحت بررسی قرار می گیرند. سرقت ادبی-علمی نقض جدی اخلاق در انتشار مقالات است.

13- کلیه نویسندگان و خصوصا نویسنده مسئول باید قبل از تسلیم مقاله به نشریه، راهنمای نویسندگان و نیز فرمت ساختاری مقاله و نوع رفرانس دهی را با دقت خوانده و به چک لیست نهایی عمل کرده است نماید.

 

  اصول شفافیت

(http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf)

1- فرآیند داوری همطرازی: زمان تناوب انتشار نشریه (ماهیانه، فصلنامه، دو فصلنامه و ... ) به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود و مربوط به تمام جنبه های موضوعی نشریه می باشد. هرگونه سیاست و رویه های داوری نشریه، با شفافیت در سامانه نشریه به وضوع شرح داده می شود.

2- هیئت تحریریه: نشریه دارای هیئت تحریریه بسیار قدرتمندی است که اعضای آن متخصص در زمینه های موضوعی هستند که درنشریه معرفی شده اند. نام کامل و وابستگی علمی سردبیر و همکاران و همچنین اطلاعات تماس نشریه، اطلاعات تماس هیات تحریریه در سامانه نشریه ارائه می شود.

3- کپی رایت یا حق چاپ: از نویسندگان ویا نویسنده مسئول به نمایندگی از طرف نویسندگان همکار خواسته می شود قبل از فرآیند پذیرش مقاله، نسبت به امضاء فرم کپی رایت یا حق چاپ اقدام نماید و توافق نامه انتشار نشریه را تکمیل نمایند.

4- تعارض منافع: از نویسندگان ویا نویسنده مسئول به نمایندگی از طرف نویسندگان همکار خواسته می شود قبل از فرآیند پذیرش مقاله، نسبت به امضاء فرم تضاد منافع، عدم وجود هرگونه تضادی با افراد یا سازمانها نداشته باشند.

5- شناسایی و بررسی ادعاهای سوء رفتار در تحقیقات: سردبیر اقدامات منطقی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که حاوی سوء رفتار در تحقیقات از جمله سرقت ادبی و علمی، دستکاری در استنادات و جعل داده ها است را انجام می دهد.

6- سامانه نشریه: سامانه یک نشریه حاوی تمهیداتی برای اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا می باشد.

7- نام نشریه: نام نشریه منحصر به فرد است و نامی نیست که به راحتی با نشریات دیگر اشتباه گرفته شود.

8- برنامه زمان بندی انتشار نشریه: دوره انتشار شماره های نشریه در سامانه به وضوح باید مشخص باشد.

9- بایگانی:  بایگانی تمامی دوره ها و شماره های منتشر شده نشریه جهت پشتیبانی الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتوای نشریه به وضوح در سامانه نشریه باید نشان داده شود.

 

نقض اخلاق نشر

http://publicationethics.org/files/u7140/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf

1- سرقت ادبی: سرقت ادبی استفاده عمدی از ایده های شخص دیگر یا سایر مطالب اصلی بنام خود است. کپی نمودن حتی یک جمله از مقاله دیگری، یا حتی یکی از نوشته های خود که قبلاً منتشر شده است ، بدون استناد مناسب ، توسط نشریات به عنوان سرقت ادبی در نظر گرفته می شود.  کلیه مقالات مورد بررسی یا چاپ شده در نشریه با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی در معرض غربالگری قرار می گیرند. بنابراین ، سرقت ادبی نقض جدی اخلاق در انتشار است. این امکان از طریق نرم افزار Ithenticate تهیه شده توسط Turnitin بررسی می شود. لطفاً به این آدرس مراجعه کنید: www.ithenticate.com

2- ساخت و جعل داده ها: ساخت و جعل داده ها به این معنی است که محقق واقعاً مطالعه را انجام نداده است ، بلکه داده ها یا نتایج را ساخته و اطلاعات ساختگی را ثبت یا گزارش نموده است. جعل داده ها به معنای این است که محقق این آزمایش را انجام داده است ، اما داده ها یا نتایج حاصل از یافته های تحقیق را دستکاری، تغییر یا حذف کرده است.

2- ارسال همزمان: ارسال همزمان هنگامی اتفاق می افتد که مقاله (یا بخش های قابل توجهی از مقاله) به یک نشریه ارسال شده است که همزمان یا قبلاً به نشریه دیگری عرضه و در حال بررسی و داوری است.

3- انتشار تکراری: انتشار تکراری زمانی اتفاق می افتد که دو مقاله یا بیشتر ، بدون ارجاع کامل، در اصل فرضیه ها، داده ها، نقاط بحث و نتیجه گیری یکسان را داشته باشند.

4- انتشارات زاید: انتشارات زاید شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است و اغلب ناشی از تمایل به بزرگنمایی پیشینه علمی است.

5- مشارکت کلیه نویسندگان: همه نویسندگان یک مقاله باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق و در مقاله داشته و کلیه ادعاهای آن را تأیید کنند. لذا همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی داشته اند ، از جمله دانشجویان و تکنسین های آزمایشگاهی، باید در فهرست نویسندگان ذکر گردد.

6-دستکاری در ارجاعات: دستکاری در ارجاعات شامل نقل قول های بیش از حد، در مقاله تسلیمی که به محتوای علمی مقاله کمک نکند و فقط به منظور افزایش ارجاعات یک نویسنده یا نشریه خاص در یک مقاله عرضه شود، این امر منجر به بیان نادرست اهمیت مقاله و نشریه ای خاص می شود و بنابراین نوعی سوء رفتار علمی تلقی می گردد.

7- تحریم ها: در صورت نقض مستند هر یک از سیاست های ذکر شده در هر نشریه ، صرف نظر از اینکه این تخلفات در نشریه ای رخ داده باشد یا خیر ، مجازات های زیر را در بر خواهد داشت:

(الف) رد فوری مقاله متخلف، (ب) رد فوری هر مقاله دیگری که به هر نشریه ای توسط هر یک از نویسندگان مقاله متخلف منتشر شده باشد، ارسال شود، (ج) تحریم حداقل 36 ماه برای تمامی نویسندگان برای هرگونه ارسال جدید به هر نشریه ای ، به صورت جداگانه یا در ترکیب با سایر نویسندگان مقاله متخلف ، اعمال خواهد شد. (د) منع فعالیت کلیه نویسندگان در هیئت تحریریه هر نشریه.

 

 رسیدگی به موارد سوء رفتار

(http://publicationethics.org/files/Sharing%20_of_Information_Among_EiCs_guidelines_web_version.pdf)

 هنگامی که نشریه نقض اخلاقی را در انتشار نشریه تأیید کرد، نشریه، نگرانی های اخلاقی را با جدیت دنبال می کند و یک عمل استاندارد خاص را که در زیر خلاصه می شود را دنبال می نماید:

1- اولین اقدام سردبیر نشریه اطلاع رسانی به هییت تحریریه نشریه از طریق تهیه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه به نویسنده مربوطه است که خواستار توضیح به روش غیرقضاوتی است.

2- اگر توضیح نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر برسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته است ، موضوع از طریق هییت تحریریه به کمیته انتشارات ارجاع می شود. پس از مشورت، کمیته تصمیم می گیرد که آیا پرونده به اندازه کافی جدی است که بتواند ممنوعیت ارسال مقالات دیگر در آینده باشد.

3- اگر تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد ، سردبیر ، به توصیه کمیته انتشارات ، نامه توبیخ را برای نویسنده ارسال می کند و سیاست های انتشار نشریه را به نویسنده یادآوری می نماید. اگر مقاله منتشر شده باشد ، سردبیر می تواند از نویسنده بخواهد که عذرخواهی در نشریه را برای تصحیح پرونده منتشر نماید.

4- اعلام تخلف به نویسنده مسئول ارسال می شود و هر مقاله ای از نویسنده مسئول تخلف و یا هر مقاله ای که این افراد همکاری داشته اند و توسط نشریه تحت بررسی است ، بلافاصله رد می شود.

5- فعالیت نویسندگان متخلف در هیئت تحریریه نشریه و به عنوان داور برای نشریه ممنوع است. حق انجام اقدامات بیشتر برای نشریه محفوظ است.

6- در موارد شدید، تذکر به نویسندگان همکار ارسال می شود و نویسندگان از ارسال اثر خود به نشریه به مدت 5 سال منع می شوند.

7- در موارد جدی تقلب که منجر به حذف مقاله می شود ، اخطار حذف در نشریه منتشر می شود و در نسخه آنلاین با مقاله پیوند داده می شود. نسخه آنلاین مقاله نیز با "تاریخ حذف"  به صورت مشخص علامت گذاری می گردد.

 

 

 

1.نشریه مطالعات فقه تربیتی  از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند.

2.تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­گردد.

 اصول اخلاقی انتشار مقاله

 نویسندگان، داوران، سردبیر و هیات تحریریه نشریه " مطالعات فقه تربیتی" ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای می باشند.

 معنای سرقت علمی: 

  * قابل ذکر است مطابق کمیته اخلاق بین المللی نشر (کوپ) مراد از سرقت علمی این است نویسنده مطالب یک اثر چاپ شده یا نشده (مقاله، کتاب، پایان نامه) را (عینا یا با تغییر در عبارات ولی با حفظ سبک نگارشی نویسنده اول، یا با عبارت و سبکی متفاوت)، یا ایده دیگران را بدون استناد به منبع اصلی، در مقاله خود ذکر کرده باشد. در سرقت علمی تفاوتی نمی کند نویسنده مطالب چاپ شده قبلی خود را بدون استناد به اثر اولیه مجددا به چاپ برساند یا مطالب چاپ شده یا چاپ نشده دیگران را.

 در هر صورت استفاده از اثار دیگران بدون آنکه به آنها ارجاع داده شود و تلقی آن به عنوان اثر خود، سرقت علمی محسوب می شود.

  ** مجله " مطالعات فقه تربیتی" تلاش دارد تا از هر نوع سرقت علمی در مقالات پیشگیری کند. از این رو همه مقالات، قبل از داوری اولیه توسط سردبیر و مجددا قبل از چاپ، از طریق نرم افزار سمیم نور (برای مقالات فارسی) و iThenticate ‌(برای مقالات انگلیسی) مشابهت یابی می شوند. در صورتی که مشخص شود در مقاله سرقت علمی صورت گرفته است، مقاله ،

 در هر مرحله ای که باشد رد می شود.  اگر بعد از چاپ مقاله مشخص شد نویسنده ای مرتکب سرقت علمی شده است مقاله از روی سایت مجله برداشته شده و هیات تحریریه در جریان قرار می گیرند.

 در صورتی که مشخص شود نویسنده عمدا مبادرت به سرقت علمی کرده مراتب سرقت به اطلاع مسئولین مرتبط دانشگاه می رسد و با وی برخورد قانونی می شود و در صورتی که مشخص شود سهوا مرتکب سرقت شده، علاوه بر اینکه نویسنده حق ندارد از این مقاله برای ارتقا یا ترفیع سالانه استفاده کند مجله دیگر مقالات نویسنده مذکور را پذیرش نخواهد کرد 

 

  وظایف اخلاقی نویسندگان:

   ۱. مسئولیت نهایی محتوای مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) مقاله است . از این رو، نویسندگان موظفند با دقت به تفسیر و تحلیل دیدگاه های خود بپردازند. همچنین مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی  باشد به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان، جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

  ۲. مقالهباید کاری جدید و اصیل باشد، یعنی حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های خود نویسنده یا نویسندگان باشد. در نتیجه مقاله حاوی کپی برداری از پژوهشهای دیگران (ولو به صورت مستند) یا تکرار ایده های دیگران، قابل پذیرش نیست.

  ۳. نویسنده نباید مقاله یا بخشی از آن را هم زمان به نشریه دیگری یا برای ارائه در کنفرانس ارسال کند.

  ۴. نویسنده مقاله باید درپژوهش خود از هر نوع رفتار غیر اخلاقی پژوهشی از قبیل: جعل داده ها، تحریف داده ها، سرقت علمی، بهره گیری از دیگران برای انجام پژوهش و ذکر نام خود به عنوان نویسنده، ارسال مجدد مقاله یا بخشی از مقاله خود که در نشریات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده است، پرهیز کند.

 ۵. مقاله باید از هر نوع سرقت علمی (از آثار خود یا دیگران، اعم از نقل عبارت یا نقل به مضمون یا سرقت ایده دیگران بدون استناد) عاری باشد و نویسندگان موظفند قبل از ارسال مقاله به مجله، از درستی و صحت کار خود مطمئن باشند (به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید مقالات قبل از ارزیابی در سامانه سمیم بررسی می شوند).

  ۶. نویسندگان موظف‌اند هر گونه تضاد منافعی را که احتمالا بر نتیجه پژوهش و یا تفسیر یافته‌های آنها  تأثیرگذار بوده و یا باعث تعارض احتمالی با منافع سایر مؤسسات یا افراد باشد مطرح کنند. منابع مالی حامی پژوهش نیز باید ذکر شود. (برای دریافت فرم عدم تعارض منافع، به بخش راهنمای نویسندگان رجوع کنید).

  ۷. اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به‌سرعت به سردبیر مجله اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

  ۸. نویسنده مسئول باید همزمان با ثبت مقاله، اسامی و اطلاعات همه نویسندگان همکار را نیز در سامانه ثبت کند و پس از آن نام نویسنده دیگری را اضافه نکند.

  ۹. لازم است فرم تعهد نامه توسط همه نویسندگان مقاله امضا و همراه با مقاله ارسال گردد. مسئولیت درستی محتوای مقاله با همه نویسندگان است . (برای دریافت فرم، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید).

  ۱۰.  مقاله باید از هر نوع تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی و سیاسی عاری باشد.

  ۱۱. برای رعایت محرمانه بودن فرایند ارزیابی، نویسندگان باید در مقاله از ارائه هر گونه اطلاعاتی که  منجر به شناخته شدن آنها شود پرهیز کنند.

 

 وظایف اخلاقی داوران: 

  ۱. داوران باید با بررسی محتوایی و کیفی مقاله، به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در پذیرش یا رد مقاله کمک نموده و با ارسال اصلاحیه به نویسندگان، در ارتقای سطح کیفی مقاله و مجله سهیم ‌باشند.

   ۲. داور انتخابی می بایست بلافاصله پس از بررسی خلاصه مقاله، سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. و در صورت پذیرش داوری، مقاله را در زمان مقرر داوری کند.

  ۳. اگر مقاله خارج از حوزه تخصص داور است باید از ارزیابی آن امتناع ورزد.

  ۴. داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را قبل، حین و بعد از داوری در اختیار دیگران قرار دهد.

  ۵. داوران باید مقالات را به طور عینی، بیطرف و عادلانه ارزیابی کنند و از جهت‌گیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از دخالت دادن مسائل قومی، ملیتی، نژادی، سیاسی، مذهبی و جنسیتی در داوری پرهیز شود.

  ۶. داوران موظف‌اند منابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری و مباحث مطرح شده باید مستند باشد. همچنین داوران موظف‌اند درصورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

 

۷. داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که در فرایند ارزیابی به دست آورده‌اند، برای منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین لازم است از ارزیابی مقالاتی که از نظر آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.

  ۸. داوران در صورت آگاهی از هویت نویسنده، بدون اجازه سردبیر نباید مستقیما وارد بحث با وی شوند.

  ۹. در صورتی که داوران مقاله متوجه شدند مقاله برای نشریه دیگری ارسال شده است یا اینکه مقاله برگرفته از آثار چاپ شده یا چاپ نشده دیگران است باید سردبیر را د رجریان قرار دهند.

  ۱۰. داوران باید از به کارگیری عبارات توهین آمیز، خشن و غیر علمی در داوری پرهیز کنند.

  ۱۱. داوران نباید داوری مقاله را بدون اطلاع سردبیر،  به شخص دیگری واگذار کنند.

  

 وظایف اخلاقی سردبیران:

  ۱. سردبیر مجله مسؤول اتخاذ تصمیم نهایی در پذیرش یا رد مقالات ارسالی است و این امر با کمک هیأت تحریریه و با رعایت مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی، و ... همچنین صلاحدید داوران  انجام می‌گیرد.

 ۲. سردبیران باید پیوسته در جهت ارتقاء سطح کیفی نشریه تلاش کنند .

   ۳. سردبیران باید با برخورداری از آزادی و اختیار و با حفظ استقلال علمی، به انجام وظایف سردبیری از جمله پذیرش یا رد مقالات بپردازند و در این رابطه تحت تاثیر عوامل غیر علمی و غیرتخصصی قرار نگیرند.

  ۴.  قضاوت سردبیر درمورد مقالات، باید صرفاً براساس شایستگی علمی باشد. بنابراین، سوگیری شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی نباید ملاک رد و قبول مقالات به حساب ‌آید.

  ۵. سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را جز برای داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

   ۶. آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأت تحریریه استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند لازم است به طور محرمانه حفظ شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند.

  ۷. سردبیران همیشه باید استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.

  ۸. سردبیران باید تلاش کنند پاسخگوی نیازهای مخاطبان و نویسندگان باشند

   ۹. سردبیران در جهت آموزش اخلاق پژوهش به نویسندگان و مخاطبان کوشا باشند.

  ۱۰. در انجام وظایف سردبیری معیارهای اخلاقی و عقلانی، تحت الشعاع نیازهای مالی قرار نگیرند.

  ۱۱. سردبیران باید به اصلاحات پیشنهادی داوران و در مقابل، به پاسخهای مستدل و منطقی نویسندگان احترام بگذارند.

  ۱۲. سردبیران موظفند متناسب با عنوان هر مقاله و با توجه به زمینه تخصصی، داورانی شایسته برای مقالات انتخاب کنند.

  ۱۳ سردبیران باید مراقب باشند مقاله مشمول کپی رایت و سرقت علمی نباشد( لذا نتیجه ارزیابی سمیم  توسط دبیر اجرایی مجله برای سردبیرمحترم، به مقاله ضمیمه شود)