مطالعات فقه تربیتی

*** از ذکر رتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار، مربی، مدرس و ...) و از القاب همچون دکتر، مهندس و ... خودداری فرمایید***

 

اعلام وابستگی سازمانی نویسندگان به شکل زیر در این نشریه پذیرفته می شود ( ترتیب از سمت راست برای زبان فارسی) :

 

اعضای هیئت علمی و اساتید گروه های علمی، طلاب و دانشجویان :

نام گروه علمی ، نام مجتمع آموزشی دانشکده یا واحد دانشگاهی، نام دانشگاه ، نام شهر، نام کشور.

 

کارکنان و کارمندان:

نام اداره، نام معاونت، نام سازمان، شهر، کشور.