مطالعات فقه تربیتی

جهت ارسال مقاله صرفا از طریق ثبت نام در سامانه اقدام فرمایید.

آدرس ایمیل مجله مطالعات فقه تربیتی

f.tarbiati@gmail.com

و

mft.journals@miu.ac.ir

شماره تلفن: 09353384185

ساعت تماس روزهای فرد 12-14

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image