تماس با ما

جهت ارسال مقاله صرفا از طریق ثبت نام در سامانه اقدام فرمایید.

 

آدرس ایمیل مجله مطالعات فقه تربیتی

f.tarbiati@gmail.com

و

mft.journals@miu.ac.ir

 

شماره تلفن:02532133477


CAPTCHA Image