اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 90

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 129
تعداد مشاهده مقاله 52380
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3877
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 109 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش -176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 150 روز
درصد پذیرش 25 %