مطالعات فقه تربیتی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 482
تعداد پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش 147

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 177
تعداد مشاهده مقاله 94316
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17092
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 81 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 10 %