مطالعات فقه تربیتی


عقد تفاهم نامه همکاری علمی نشریه مطالعات فقه تربیتی و انجمن علمی تعلیم و تربیت اسلامی

با هدف توسعه ارتباطات علمی و هم افزایی مراکز علمی پژوهشی ، نشریه علمی مطالعات فقه تربیتی با انجمن علمی تعلیم و تربیت اسلامی که جزو انجمن های علمی شورای عالی حوزه های علمیه کشور می باشد، اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری علمی نمود.