مطالعات فقه تربیتی

شرایط عمومی نگارش مقاله در مجله علمی – پژوهشی «مطالعات فقه تربیتی»

 1. تکمیل فرم تعهد اصالت مقاله ارسالی به همراه امضای نویسنده یا نویسندگان و ارسال تصویر فرم امضا شده از طریق سامانه نشریات (بخش ارسال فایل های تکمیلی)
 2. مقالات باید به زبان فارسی روان و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و دارای ساختار منطقی، مستند و مستدل باشد.
 3. مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشند.
 4. مقالات ترجمه شده به همراه متن اصلی ارسال ‌شود.
 5. ارزیابی مقالات دو سو ناشناس است، لذا مشخصات نویسنده نباید در متن مقاله ذکر شود.
 6. مشخصات کامل نویسنده، شاملِ نام ونام خانوادگی، رشته تحصیلی و رتبه علمی، نشانی پست الکترونیکی، شمارة تماس و مؤسسة علمی وابسته، در فایل جداگانه ارسال شود.
 7. پس از دریافت مقاله، امکان حذف یا اضافه نویسنده امکان‌پذیر نیست.
 8. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول تعیین شود.
 9. روش درج مشخصات نویسنده در مجله به صورت ذیل است(گروه علمی، دانشکده یا مجتمع آموزشی، دانشگاه ، شهر، کشور. ................@miu.ac.ir ) لطفا در معرفی خود از ذکر رتبه‌ی علمی مانند استادیار، دانشیار،... و یا القاب نظیر دکتر و ... خودداری فرمایید. 
 10. مقالات باید در محیط word  از طریق سامانة نشریات علمی جامعه المصطفی ارسال شود.
 11. حجم مقالات باید حداقل در 14و حداکثر در 25 صفحه تایپی 300 کلمه ­ای تنظیم و ارسال شود.
 12. فصلنامه، حداکثر دو ماه پس از دریافت مقالات، نتیجه را به اطلاع نویسندگان می­رساند.