تقریب در سیره و نگاه عالمان بزرگ

نویسنده

چکیده

علمای بزرگ شیعه در دوران غیبت صغرا و اوایل غیبت کبری با الهام ازمکتب حیاتبخش امامان معصوم مشکل چندانی با علمای اهل سنت نداشتند و این دو گروه همواره در کنار هم و برای هم و در جبهه مشترک و متحد اسلامی تلاش می کردند. به ویژه علما و فقهای شیعه در تلاش بودند تا به نقاط اشتراک خود با اهل سنت بیفزایند و از نقاط افتراق و تشتت،پرهیز نمایند.

کلیدواژه‌ها