مبانی نظری تقریب در قرآن و سنت

نویسنده

چکیده

جهان امروز جهانی سیاست زده و غوغاسالار است و ادعای سیطره بر تمام شؤون دینی، اخلاقی و انسانی بشر را دارد. تنها دینی در این نابسامانی جهانی، قدرت پایداری دارد که برخوردار از انسجام و اتحادی درونی بوده باشد. این امر با عدم انسجام اجتماعی، سیاسی و دینی موجود میان مسلمانان، او جگیری رو کیردهای ضد دینی واسلام ستیزانه در ممالک غربی، و هجم ههای گوناگون فرهنگی، سیاسی و نظامی به ممالک مسلمان در تعارض است. طلیعه بازگشت به امت واحد اسلامی، زمانی پدیدار خواهد شد که انسجام درون دینی میان فرق و ممالک مختلف مسلمان پدیدار شود. بحث تقریب به عنوان کیی از بایست ههای این اتحاد و در راستای برقراری این انسجام، امری لازم و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در صدد است تا گزارشی اجمالی از مبانی نظری تقریب در تعالیم قرآن و سنت ارائه دهد تا بتواند مبنایی واحد و مشترک در فرایند تقریب، تصویر کند و در فهم بیش تر مقوله تقریب و دینی بودن مبانی و اصول بنیادین و نظری آن تأکید کند.

کلیدواژه‌ها