ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

از آنجا که این نشریه وابسته به یک سازمان بین المللی است لطفا قبل از ثبت نام و ارسال مقاله، به آدرس زیر مراجعه و کد شناسه گر بین المللی نویسندگی ORCID خود را دریافت و در فرم اطلاعات خود در این سایت، وارد نمایید.لطفا کلیک فرمایید
https://orcid.org/register

 

قابل توجه نویسندگان محترم

با توجه به اینکه ارسال فرم تعارض منافع و تعهد نویسندگان هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است، فرم‌های مربوطه را از لینک‌های زیر دریافت نمایید. مقالاتی که فاقد این فرم‌ها باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت.

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

ورود به سامانه