مطالعات فقه تربیتی
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 04 (1388)
دوره 03 (1387)
دوره 02 (1386)
دوره 01 (1384)

مقاله پژوهشی
بررسی فقهی ـ تفسیری نشوز مردان و راهکارمقابله با آن
بررسی فقهی ـ تفسیری نشوز مردان و راهکارمقابله با آن

نسیم تیموری؛ علی غضنفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/mft.2022.12307.1184

چکیده
  نشوز، در اصطلاح بیشتر فقهاء مساوی با عدم تمکین یا امتناع از تمکین قرار گرفته و آن را تنها به زن نسبت داده‌اند. در حقیقت هنگامی که زوجه از انجام تکالیف واجبی که خداوند متعال بر عهده او در رابطه با شوهر گذاشته، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیشینه‌شناسی «فقه معلمی»
پیشینه‌شناسی «فقه معلمی»

سید نقی موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/mft.2022.13250.1201

چکیده
  مطالعات معلمی و بومی‌سازی و اسلامی‌سازی آن ضرورت دارد و از سویی فقه تربیتی به مثابه رویکردی جدید در تربیت-پژوهی در حال تولید و رشد است. نوشتار حاضر درصدد است بر یکی از شاخه‌های فقه تربیتی تمرکز نماید ...  بیشتر