مطالعات فقه تربیتی
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 04 (1388)
دوره 03 (1387)
دوره 02 (1386)
دوره 01 (1384)
مسجدمحوری در تربیت و تبیین مبانی آن
مسجدمحوری در تربیت و تبیین مبانی آن

سید عنایت الله کاظمی؛ سید نقی موسوی؛ حسن شکوری

دوره 9، شماره 18 ، اسفند 1401، ، صفحه 226-250

https://doi.org/10.22034/mft.2023.15453.1262

چکیده
  تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی با مسجد محوری پیوند وثیقی دارد و در مساجد، علاوه بر قرآن، دیگر شاخه های علمی تدریس می شد. مساجد در طول قرنها، کارکرد تعلیمی و تربیتی خود را با فراز و فرودهایی همچنان حفظ کرده ...  بیشتر
تبیین اصل رعایت تدریج در تربیت از دیدگاه فقه تربیتی
تبیین اصل رعایت تدریج در تربیت از دیدگاه فقه تربیتی

سید عنایت الله کاظمی؛ حسن شکوری؛ مجید تلخابی

دوره 9، شماره 17 ، شهریور 1401، ، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22034/mft.2022.7390

چکیده
  موضوع تربیت، انسان است که تکاملی تدریجی دارد؛ ازاین‌رو هم اصل تربیت کردن و هم تربیت‌پذیری و تغییر در وی، زمان‏بر و متدرج است. یکی از اصول عام تربیت، اصل رعایت تدریج است که مفاد آن انجام اقدامات تربیتی ...  بیشتر
قاعده هدایت از دیدگاه فقه تربیتی
قاعده هدایت از دیدگاه فقه تربیتی

علی رضا اعرافی؛ مجید تلخابی؛ سید عنایت الله کاظمی

دوره 8، شماره 16 ، اسفند 1400، ، صفحه 275-300

https://doi.org/10.22034/mft.2022.13128.1198

چکیده
  در عرصۀ تعلیم و تربیت یکی از قواعد مهم برای تثبیت و ترویج معارف و اندیشه‌های دینی متربیان، قاعدۀ هدایت است. مفاد این قاعده عبارت است از مجموعۀ فعالیت‌ها و اقدام‌های تربیتی خاص که بعد از آگاهی فرد باید ...  بیشتر
بررسی حکم ارشاد جاهل از منظر فقه تربیتی
بررسی حکم ارشاد جاهل از منظر فقه تربیتی

سید عنایت الله کاظمی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1399، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22034/mft.2021.10116.1110

چکیده
  چکیدهارشاد جاهل، شامل مجموعه اقداماتی مانند، تعلیم، اعلام و تذکر دادن می‌شود؛ زیرا گاهی متربی نمی‌داند و دانستن او هم با اعلام، محقق می‌شود و او از حکم‌الله باخبر می‌شود؛ گاهی متربی نمی‌داند اما ...  بیشتر
کارکرد اصل رعایت توان متربی در نظام تعلیم و تربیت
کارکرد اصل رعایت توان متربی در نظام تعلیم و تربیت

سید عنایت الله کاظمی

دوره 7، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 225-246

https://doi.org/10.22034/mft.2020.5279

چکیده
  رعایت کردن توان متربی به‌عنوان یک قاعده عام در فرایند تعلیم و تربیت کاربرد دارد. ازآنجاکه ابعاد و ساحات وجودی انسان قابل تغییر و تربیت است توجه به اصل رعایت توان متربی، به‌عنوان عامل مهم و اثرگذار در ...  بیشتر
بررسی فقهی رعایت توان متربی در اقدامات تربیتی
بررسی فقهی رعایت توان متربی در اقدامات تربیتی

مجید طرقی؛ جعفر یوسفی؛ سید عنایت الله کاظمی

دوره 6، شماره 11 ، شهریور 1398، ، صفحه 7-35

چکیده
   انسان موجودی مرکب از روح و جسم، ذوابعاد و به اصطلاح دارای ساحات وجودی است. تکامل آدمی، تدریجی بوده و در تمام ابعاد و ساحات، قابلیت کامل شدن را دارد. اما توان و استعدادهای آدمی خودبه‌خود شکوفا نمی‌شوند ...  بیشتر